Hånddukker, udklædningstøj og sociale kompetencer:

Lad os lege og lære!

Hepper Planet er et læringskoncept for børn i alderen 5-7 år. Konceptet har til formål at hjælpe vores børn til at rumme hinandens forskelligheder og stimulere deres empatiske evner gennem leg.

Konceptet består af otte forskellige figurer, som hver især har en meget karikeret personlighed. Figurerne er udformet som hånddukker/bamser, som udklædningstøj og som illustrationer til at farvelægge.

Hepper Planet ønsker at være med til at gøre en forskel for børn. Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi konstant mødes med forskellige personligheder, som vi skal forholde os til. Skole- og arbejdslivet er blevet mere omskifteligt, og som aldrig før stilles der krav til samarbejde på tværs af alder, køn, kultur, personlighed og faglighed. At kunne gebærde sig i disse omskiftelige rammer kommer ikke af sig selv. For at kunne forstå andre, må man starte med at forstå sig selv. Der er ikke noget rigtigt og forkert – nøglen er forståelse.

Børnenes forskellige personligheder skal hyldes, og styrkerne ved at forskellighederne er i fokus. Konceptet har til formål at lære børnene at se vores forskelligheder som et bonus fremfor en hæmsko. Lige såvel som grøn ikke er mere værd end rød, så er der heller ingen målestok indenfor personlige karakteristika.

Konceptet kommer i en samlet kasse og består af:

Hånddukker/bamser, fortællingskort, farvelægningsillustrationer og baggrunds- og vejledningsmateriale, samt udklædningstøj og inspirationskort

Målgruppen er dagtilbud og skoler, hvor konceptet bruges som et redskab til at tale om vores forskelligheder via legen. Børnene bliver gjort bevidste om, hvordan samme situation kan tolkes helt forskelligt afhængig af, hvordan den enkelte part tænker og føler.